click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2017-2929

Status Vedtaget
Plannavn Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2017-2929
Dato for offentliggørelse af forslag 26. juni 2018
Høring start 19. juli 2018
Høring slut 18. august 2018
Dato for vedtagelse 12. november 2018
Dato for ikrafttræden 20. november 2018

Formål

Nye rammer 

Der er i forbindelse med høring af forslag til Kommuneplan 2017-2025 indsendt ønsker fra offentlige myndigheder og borgere om ændringer af forskellige ramme og rammebestemmelser. I den periode, hvor forslag til Kommuneplan 2017-2025 har været gennem politisk behandling og i høring, er der i arbejdet med nogle af de planlægningsprojekter opstået ønsker om ændringer i rammer og rammebestemmelser. Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2017-2025 har stor betydning for arbejdet med andre planlægningsprojekter, og for ikke at forsinke disse processer, er ønsker til ændringer af rammer og rammebestemmelser indarbejdet i dette Kommuneplantillæg, som har fået nr. 1. Derudover er vi blevet opmærksomme på nogle fejl i rammeafgrænsninger og rammebestemmelser.

Indhold

Ændrede rammer i forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029

Baggrund

Ændrede rammer i forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029

Forhold til anden planlægning

Se Kommuneplan 2017-2029

Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Se Kommuneplan 2017-2029

Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

Se Kommuneplan 2017-2029

Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Se Kommuneplan 2017-2029

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Se Kommuneplan 2017-2029

Retsvirkninger

Se Kommuneplan 2017-2029

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

3D3

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

1C8
1C9
2E1
3B1
R3L
4D9
14B1
5C3
3D1
3T3
BE2L
13B1
1C2
13D2
4R6
1C10
BE1L
R4L

Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan