click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

TrafiksikkerhedRetningslinjer
  1. Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner – herunder skoleveje – samt trafikbelastningen skal lægges til grund for arbejdet med forbedring af trafiksikkerheden.

  2. Byrådets prioritering af i hvilken rækkefølge nye veje og forlægninger, cykelstier, stier, bygennemfarter og trafiksikkerhedsanlæg skal gennemføres på vejnettet foretages ved en begrundet prioritering.

Mål

Byrådet vil

  • sikre løbende forbedring af trafiksikkerheden på de kommunale veje og stier med henblik på at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne
Redegørelse

Begrebet trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er noget man kan måle på fx antallet af uheld og antallet af tilskadekomne, men det er også i høj grad en samling af subjektive følelser.

Tryghed

Tryghed er en subjektiv følelse. Oplevelsen af tryghed kan derfor også variere fra person til person, lige som tryghed ikke altid hænger sammen med sikkerhed. Utryghed kan ligefrem have en positiv virkning på sikkerheden, fordi man passer mere på i en utryg situation. Tryghed, eller mangel på samme, har ofte en stor betydning for, hvilken rute man vælger som trafikant, og øget tryghed er derfor et vigtigt redskab, hvis man ønsker at regulere adfærden.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er objektivt og baserer sig på antallet og karakteren af tidligere uheld.

Fysiske foranstaltninger

I forarbejdet til Trafikhandlingsplanen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor Ringsted Kommunes borgere har svaret på spørgsmål om trafiksikkerhed. De generelle kommentarer til undersøgelsen er der rigtig mange, der har ønske om etablering eller forbedring af cykelstier, ønske om at få bilisterne til at sætte farten ned, eller etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, og ønske om etablering eller forbedring af fodgængerovergange, og trafiklys / signalregulering.

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan