click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Kollektiv trafikRetningslinjer
  1. Der skal sikres sammenhæng til den statslige og regionale trafik i planlægningen af den kommunale busdrift.

  2. Der skal sikres god tilgængelighed til den kollektive trafik for ældre og handicappede – særligt ved større trafikknudepunkter.

  3. Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner – herunder skoleveje – skal lægges til grund for planlægningen af den kollektive trafik.

  4. Det skal sikres, at trafiksaneringer udføres under hensyntagen til bussernes kørselsgeometri.

Mål

Byrådet vil:

  • sikre en velfungerende kollektiv trafikbetjening, der løbende tilpasses ændringer i infrastruktur og efterspørgsel

  • styrke mulighederne for pendling til hovedstadsområdet og resten af Sjælland

Redegørelse

Ringsted Kommune har en central placering på Sjælland og er knudepunkt for både bil- og togtrafik. Ringsted station indgår som et væsentligt led i den sjællandske togtrafik.

Sjælland og Hovedstaden er blevet ét stort arbejdsmarked og pendlingsområde. Det er afgørende for den fortsatte udvikling af blandt andet erhverv og bosætning, at rammerne for denne mobilitet er til stede.

Trafiksaneringer skal tage hensyn til bussernes kørselsgeometri og dermed tage hensyn til buschaufførerne.

Der er en velfungerende kollektiv trafikbetjening i Ringsted Kommune. Det er Ringsted Kommune, der fastsætter serviceniveauet for den offentlige bustransport inden for kommunens grænser. Region Sjælland har ansvaret for at sikre den tværgående bustrafik. En velfungerende offentlig busbetjening inden for kommunes grænser såvel som tilslutning til offentlig transport uden for kommunen er vigtig for pendlerne – både dem der allerede bor i Ringsted Kommune, og dem der overvejer at flytte til Ringsted Kommune.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan