click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

JernbaneRetningslinjer
 1. Der skal sikres sammenhæng til den statslige og regionale trafik i planlægningen af den kommunale busdrift.
 2. Der skal sikres god tilgængelighed til den kollektive trafik for alle grupper – særligt ved større trafikknudepunkter.
Mål

Byrådet vil

 • sikre en velfungerende kollektiv trafikbetjening i kommunen, der løbende tilpasses ændringer i infrastruktur og efterspørgsel
 • styrke mulighederne for pendling til hovedstadsområdet og resten af Sjælland
Redegørelse

Ringsted Kommune har en central placering på Sjælland og er knudepunkt for både bil- og togtrafik. Med motorvejen og omfartsvejene er der et overordnet vejnet, så man hurtigt kan komme til og fra Ringsted by og rundt i hele kommunen. Samtidig indgår Ringsted station som et væsentligt led i den sjællandske togtrafik.

De vigtigste trafikårer er:

 • den nationale jernbane – København / Fyn – Jylland
 • den nye jernbane – Ringsted / Køge / København
 • den nationale jernbane -  Ringsted / Rødby Færge med forbindelse til Hamburg
 • Vestmotorvejen (E20) – med tilslutning til Danmarks øvrige motorvejsstrækninger
 • rute 14 – Roskilde / Næstved
 • rute 150 – Køge / Korsør
 • rute 215 – Ringsted / Ugerløse (Holbæk)
 • rute 269 – Ringsted / Haslev 

Sjælland og Hovedstaden er blevet ét stort arbejdsmarked og pendlingsområde. Det er afgørende for den fortsatte udvikling af blandt andet erhverv og bosætning, at rammerne for denne mobilitet er til stede.

Ringsted har gennem mange år haft station på det nationale jernbanenet. Fra 2019 vil der også være direkte togforbindelse til Køge og to muligheder for togforbindelse til Københavnsområdet.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan