click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

RegnvandsbassinerRetningslinjer
  1. I forbindelse med opførelse af nye boligområder skal der etableres regnvandsløsninger, så regnvand kan holdes inden for området.
  2. Regnvandsløsninger kan være bassiner, grøfter, kanaler, regnbede, grønne tage eller kombinationer af disse.
  3. I de rammeområder, der er udlagt til rekreative formål kan der etableres bassiner til opsamling af regnvand.
Mål

Regnmængderne i Danmark er stigende, og i Ringsted Kommune er nedsivning af regnvand vanskelig på grund af lerlagets tykkelse. Derfor er der behov for at der kan etableres regnvandsløsninger, der kan opsamle og forsinke regnvandet inden det ledes til de offentlige regnvandsledninger eller ledes videre til de recipienter, der kan modtage vandet.

Redegørelse

Områderne i Ringsted ådal vil komme til at indeholde et antal bassiner til opsamling og forsinkelse af regnvand. Bassinerne bliver etableret som områder, der ligger så lavt at regnvandet vil samle sig her, og bliver forsinket indtil det kan ledes videre til Ringsted å


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan