click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Kulturelle institutionerRetningslinjer
  1. Nye kulturinstitutioner skal placeres i eller i tilknytning til byzonearealer.
  2. Eksisterende og kommende tilbagevendende events og oplevelser skal tilgodeses med det givne arealbehov. Hvis det areal de benytter skal anvendes til andre formål, skal der anvises et andet areal.
Redegørelse

Kultur i Ringsted

Kulturområdet byder på en bred vifte af tilbud, der giver oplevelser både i hverdagen og ved unikke events.

Dette gøres primært gennem aktiviteter i kommunens professionelle kultur- og fritidsinstitutioner: Ringsted Kongrescenter, Ringsted Musik- og Kulturskole, Ringsted Museum og Arkiv samt Ringsted Bibliotek. Også gennem lokale initiativer, særligt i Ringsteds landdistrikter, skabes der aktiviteter og arrangementer - ofte i forbindelse med de lokale forsamlingssteder.

Ringsted Kommune satser på gode oplevelser i dagligdagen og skaber særlige oplevelser, der supplerer de mange nationale og internationale oplevelser, som er inden for kort afstand. Dette udmøntes gennem de store oplevelsesparaplyer Sommer i Ringsted og Jul i Ringsted, Middelalderfestivalen, der nu afholdes hvert andet år, Ringsted Festivalen og den brede vifte af mindre arrangementer, som foreningerne og private aktører står for. Der arbejdes på dette område meget med et samarbejdsspor, der skal sikre en optimal udnyttelse af økonomien og en rimelig alsidighed. Samarbejdet involverer også erhvervslivet, handelsstand, foreningsliv og frivillige – både som private sponsorer og bidragsydere og som medarrangører.

I den kommende periode vil Ringsted Kommune arbejde aktivt for at skabe gode rammer og vilkår for både det etablerede og ikke-etablerede kulturliv. Kultur skal være et synligt fyrtårn, fordi det tiltrækker besøgende, turister, handlende og virksomheder. Kultur er vigtigt, fordi det skaber små og store oplevelser i hverdagen for kommunens borgere. Som kommune skal vi understøtte, satse på og prioritere midler til kulturoplevelser, der henvender sig bredt - eksempelvis festivaller, oplevelsesaktiviteter og hverdagskultur. Men vi har også øje for, at særlige indsatser inden for mere smalle kultur- og kunstaktiviteter kan bruges både til fordybelse, læring og som løftestang for kommunens image.

Det betyder at Ringsted Kommune vil arbejde for, at bymidten, anlæg og grønne arealer kan anvendes til både små og større events, samt at der er nemme og sikre adgangsforhold til kulturelle institutioner, kulturelle tilbud og kulturelle arrangementer.

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan