click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

GolfbanerRetningslinjer
  1. Udvidelse eller anlæg af en ny golfbane skal etableres med særligt hensyn til offentlighedens adgang, flersidig anvendelse, minimering af oversvømmelsesrisiko ved ekstremregn samt natur- og kulturinteresser.
  2. Ved placering af en ny golfbane skal afstanden til andre golfbaner og de trafikale forhold tages i betragtning.

Klimatilpasning

  1. Der lægges vægt på, at en eventuel ny golfbane udarbejdes med særligt hensyn til offentlig adgang, flersidig anvendelse, oversvømmelsesrisiko ved ekstremregn, natur- og kulturinteresser.
Mål

Ringsted Kommune har én golfbane - Skjoldenæsholm Golfcenter. Centeret råder over to kvalitetsgolfbaner med hver 18 huller, hvor banen ”Trent Jones Jr. Course” er en international mesterskabsbane designet af Robert Trent Jones Jr. Golfbanen er beliggende i naturskønne, kuperede omgivelser i den nordlige del af kommunen.

Byrådet vil:

  • medvirke til, at turismen i kommunen udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø således, at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive velfungerende samfund
  • sikre, at den rekreative værdi af golfbanen kommer offentligheden og de lokale beboere i området til gode hele året
  • sikre en flersidig anvendelse af golfbanerne
  • sikre offentlighedens adgang til golfbanerne
  • sikre mulighed for, at golfbanen kan agere i overensstemmelse med nye og tidssvarende krav 
Redegørelse

Det er en forudsætning for etablering af golfbaner, at der tages hensyn til de naturmæssige, kulturhistoriske, friluftsmæssige, grundvandsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold. Golfbaner tillades generelt ikke i fredede områder, i områder omfattet af naturbeskyttelsesloven, i fredskov samt i internationale naturbeskyttelsesområder.

I Ringsted Kommune ligger Skjoldenæsholm Golfcenter. På baggrund af en øget efterspørgsel efter overnatningsmuligheder i forbindelse med golfarrangementer giver kommuneplanen mulighed for at etablere  feriehytter i tilknytning til golfcentret.

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan