click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Rekreation og turisme

Ringsted Kommunes beliggenhed midt på Sjælland i et område, som er rigt på både skov, åbent land og større søer, rummer et stort potentiale, som fortsat skal udvikles i forhold til kulturformidling, bosætning og sundhedsfremme.

God adgang til grønne områder har stor betydning for folkesundheden og kan være med til at forebygge stress, irritation og mental træthed. Ringsted Kommune skal være et godt sted at bo og leve det gode liv, hvor der er attraktive muligheder for både at være fysisk aktiv i fritiden og opleve landskabets rekreative værdier og kulturhistoriske spor. Ringsted Kommune ønsker at styrke formidlingen af de mange spændende kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige oplevelser. Udvikling af bæredygtig turisme understøttes ved fortsat arbejde med formidling af oplevelsesmuligheder og faciliteter for vandre- og cykelturister. Ringsted Kommune indgår i samarbejde med kommunerne indenfor Region Sjælland om udvikling af vandre- og cykelruter i større sammenhængende forløb, der kan indgå i fælles markedsføring overfor turister fra ind- og udland.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan