click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Forsyning og tekniske anlæg

Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores samfund, så vi får en hurtig, sikker og stabil forsyning af for eksempel drikkevand, energi og kommunikation samt en bæredygtig behandling af vores affaldsprodukter. På energiområdet står vi med et langsigtet mål om at fremme en udvikling mod et samfund uden brug af fossile brændsler. Det er en kæmpe omstillingsproces, som gør, at vi kan forvente mange nye tekniske anlæg i de kommende år. Med det seneste energiforlig fra marts 2012 er kommunen ikke pålagt at sikre opførelse af konkrete anlæg til energiforsyning, men skal udpege områder for mulig opsætning af vindmøller og mulig placering af biogasanlæg. Det er vigtigt med en langsigtet planlægning i forhold til at udpege mulige placeringer af større tekniske anlæg, så der bliver skabt et troværdigt investeringsgrundlag. Klimaforandringernes konsekvenser må tages i betragtning, når mulige placeringer udpeges.

Kommunikationsområdet er i rivende udvikling, og samfundet stiller krav om effektive systemer for telekommunikation som for eksempel tv og mobiltelefoni. Det har imidlertid konsekvenser for vore landskaber, da telekommunikation er forbundet med placering af master. Der er derfor angivet retningslinjer for, hvordan kommunen vil nedbringe generne fra opsætning af master samtidig med, at der kan ske en udbygning af transmissionsnettet.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan