click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Større uforstyrrede landskaberRetningslinjer
 1. Større, uforstyrrede landskaber er arealer, hvor der kun opleves en begrænset påvirkning fra tekniske anlæg og bebyggelser.
 2. Større, uforstyrrede landskaber skal friholdes for:
  1. store bebyggelser
  2. store og/eller støjende anlæg
  3. støjende aktiviteter såsom:
   • motorveje,
   • motortrafikveje
   • støjende sportsanlæg
   • jernbaner
   • elmaster
   • telemaster
   • vindmøller
 3. Nødvendige anlæg kan placeres i større, uforstyrrede landskaber, hvis det kan ske uden negativ påvirkning af de landskabelige interesser, og hvis de ikke med rimelighed kan henvises til en placering uden for større, uforstyrrede landskaber.
 4. Udtjente, større tekniske anlæg skal fjernes, og kan som udgangspunkt ikke genetableres inden for områderne.
Mål

Ringsted Kommune ønsker at bevare muligheden for at opleve fred og ro, når vi besøger landskab og natur. Stille områder og uforstyrrede landskaber er vigtige at beskytte, fordi de er under pres fra støjende aktiviteter, byudvikling samt lokalisering af større tekniske anlæg.

Byrådet vil:

 • beskytte og bevare uforstyrrede landskaber
 • friholde uforstyrrede landskaber fra påvirkninger fra støjende aktiviteter samt større tekniske anlæg og bebyggelser i området
Redegørelse

I Ringsted Kommune findes kun et område, der indgår i et større, uforstyrret landskab, der starter i Slagelse Kommune, indeholder en del af Næstved Kommune, går tværs gennem Sorø Kommune og fortsætter ind i Ringsted Kommune. Området omfatter skovene mellem Slagelse og Sorø, Tystrup Bavelse søerne og en del af Susåen ådal. Dette større, uforstyrrede landskab er kun i lille grad påvirket af tekniske anlæg og bebyggelser. Den del der ligger i Ringsted Kommune, indeholder søer, vådområder og Susåens ene bred.

Det er hensigten at friholde området for store nye, tekniske anlæg og store og/eller meget støjende anlæg og aktiviteter, og at de eksisterende anlæg ikke genetableres, når de er udtjente. Udpegningen er således både udtryk for den nuværende situation og for, at kommunen på længere sigt ønsker et forholdsvis uberørt landskab inden for udpegningen.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan