click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Det åbne land

En stor del af Ringsted Kommune udgøres af det åbne land. Det vil sige områder, som ikke er bebygget eller hvor der ikke er planlagt bebyggelse. Størstedelen af arealerne drives som landbrug eller skovbrug, dog har landområderne også enkeltbebyggelser og landsbyer.

Landområderne bidrager særligt med produktion af fødevarer, men også med værdier som fx landskab, natur, kulturhistorie, geologi samt med mulighed for rekreation.

Et centralt tema i det åbne land er forholdet mellem beskyttelse og benyttelse. Beskyttelse og benyttelse af det åbne land skal gå hånd i hånd i et afbalanceret samspil, hvor udviklingen skal ske på en måde, så landskab, natur, kulturhistorie, geologi og de rekreative værdier beskyttes samtidig med, at det er muligt at benytte landområdet til fx bosætning, erhvervsudvikling samt rekreative formål.

I de følgende deltemaer vil en række emner som ”Områder i det åbne land”, ”Større uforstyrrede landskaber”, ”Bygge og beskyttelseslinjer” samt ”Skovrejsning” bliver nærmere behandlet.

Det åbne land reguleres gennem en lang række lovgivninger, fx planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven og landbrugsloven.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan