click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

ParkeringsnormRetningslinjer

Boliger i byzone

 1. Fritliggende enfamiliehuse (åben-lav): 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund
 2. Sammenbyggede enfamiliehuse (tæt-lav): 1,5 parkeringspladser pr. bolig på egen grund eller på fælles p-pladser
 3. Etageboliger: 1 p-pladser pr. bolig på fælles parkeringspladser
 4. Ældreboliger: 1 p-plads pr. bolig på fælles parkeringspladser
 5. Plejeboliger 1 pr. 250 m2 bolig på fælles parkeringspladser

Boliger i landzone

 1. Fritliggende enfamiliehuse (åben-lav): 3 parkeringspladser pr. bolig på egen grund
 2. Sammenbyggede enfamiliehuse (tæt-lav): 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund eller på fælles parkeringspladser

Erhverv

 1. Udvalgsvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 40 m² bruttoetageareal
 2. Dagligvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 20 m² bruttoetageareal
 3. Butikker til pladskrævende varegrupper: 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal
 4. Serviceerhverv: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
 5. Kontorer: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
 6. Lager: 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal
 7. Håndværk: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
 8. Øvrigt erhverv: 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal
 9. Samlingslokaler 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
 10. Restauranter: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetagearealpladser

Institutioner

 1. Børneinstitutioner – 1 parkeringsplads pr. 5 normerede børn +1 parkeringsplads pr. 100 m2 bruttoetageareal
 2. Skoler - 1 parkeringsplads pr. 30 elever + afsætningsplads

Uddannelsesinstitutioner

 1. 1 parkeringsplads pr. 200 m² bruttoetageareal

Sportsanlæg

 1. Sportshaller: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
 2. Sportspladser: 1 parkeringsplads pr. 100 m² grundareal

Handicapparkeringspladser

 1. I forbindelse med større parkeringsarealer til offentlig parkering eller som samlet parkering for en boligbebyggelse skal 5 % af parkeringspladserne etableres som handicapparkeringspladser - heraf skal 1 % kunne anvendes af handicapbus.

Cykelparkeringsnorm

 1. 2 cykelparkeringspladser pr. bolig i etageboliger.
 2. Erhverv skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.
 3. 1 cykelparkeringspladser pr. ældrebolig.
 4. 1 cykelparkeringspladser pr. ungdomsbolig
Redegørelse

Parkeringsnormerne indeholder regler for forskellige anvendelser. Nogle anvendelser - som fx biografer - er der ingen fastsat parkeringsnorm for, da det skal vurderes i det enkelte tilfælde om der er parkeringspladser nok i området, som ikke anvendes når biografen har forestillinger.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan