click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen består af:

  • Hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.
  • Retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner.
  • Rammer som skal anvendes, når der udarbejdes lokalplaner for de enkelte områder i kommunen.

Hovedstruktur

I hovedstrukturen beskrives Ringsted Kommunes potentialer – både internt i kommune og i forhold til omverdenen. Hovedstrukturen giver et overblik over planens indhold og forhold til andre planer, og kan være indgangen til kommuneplanens mere detaljerede indhold.

Retningslinjer for arealanvendelsen

Kommuneplanens retningslinjer indeholder konkrete bestemmelser for mange forskellige emner. De enkelte retningslinjer kan gælde for nærmere afgrænsede områder eller for hele kommunen. Retningslinjerne indeholder bestemmelser om mange forskellige emner som fx natur, tekniske anlæg, kulturhistorie, byer, byggeri.

Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er bindeleddet til lokalplanlægningen og er afgørende for byrådets kompetence til at udarbejde lokalplaner.
I rammerne beskrives, hvad der kan og bør bestemmes i en lokalplan for det enkelte område for at sikre den sammenhængende bystruktur og de overordnede mål. 
Kommuneplanen bestemmer, hvilke arealer i landzone der kan overføres til byzone eller sommerhusområde. Rammedelen kan bestemme rækkefølgen for udbygning af by- og sommerhusområder.

Kommuneplantillæg

Når kommuneplanen er vedtaget, får den retsvirkning, og byrådet får lokalplankompetencen, så der kan udarbejdes lokalplaner på grundlag af kommuneplanen. Hvis der i løbet af den tid kommuneplanen gælder opstår en situation, hvor Ringsted Kommunes Byråd ønsker at ændre på de bestemmelser, som kommuneplanen indeholder, kan der udarbejdes et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan eller andre projekter.

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan