click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Borgmesterens forord

I Ringsted Kommune er vi midt i mulighederne. Det betyder, at vi udnytter vores centrale placering og skaber trygge rammer, der giver borgerne optimale muligheder for at bo, leve og være tilgængelige. Og det betyder, at vi til stadighed arbejder på at styrke og synliggøre vores position for at kunne fastholde og tiltrække virksomheder – også i fremtiden.

Men i Ringsted Kommune er vi også midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler sammen og involverer hinanden. I Ringsted Kommune bliver dynamik og udvikling forenet med omsorg og omtanke.

Ringsted Kommune skal være en hel kommune, hvor udvikling og bæredygtighed går hånd i hånd, og hvor vi tænker i sammenhæng mellem byerne og det åbne land. I Ringsted Kommune er der attraktive boliger og kort vej til skøn natur, der indbyder til fordybelse og aktivitet. I Ringsted Kommune kan man uddanne sig livet gennem, og her er gode jobmuligheder og gode muligheder for, at erhvervsliv og iværksættere kan udvikle sig. Ringsted Kommune er i vækst, og vi glæder os til også fremover at byde nye borgere og virksomheder velkommen til Ringsted Kommune.

Kommuneplanen samler trådene

Byrådet godkender en kommuneplan hvert fjerde år. Kommuneplanen udstikker retningen for kommunens udvikling for de kommende år. Kommuneplanen indeholder en række temaer, der udstikker retningslinjer for, hvordan vi vil arbejde. Den indeholder også en række arealudpegninger og rammer for, hvor udviklingen forventes at ske over de kommende år.

Ringsteds Kommuneplan er digital. Det gør det nemmere for borgere og virksomheder at læse og finde rundt i planen. At planen er digital betyder også, at man fremover ikke skal have overblik over de tillæg, der kommer til planen. Nu skal man kun orientere sig ét sted.

Kommuneplanen gør det muligt at gøre en forskel

Denne kommuneplan indeholder mange muligheder for at fremme boligudbygningen, erhvervsudviklingen, tage hånd om regnvand, grundvand, kulturhistorie og natur og i det hele taget at styrke Ringsted Kommunes position midt i mulighederne.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan