click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Tung trafik i Slangerup


 


Slangerup er geografisk placeret så det for nogle bilister kan være tiltalende at køre igennem byen i nord-/sydgående retning. Det er Frederikssund Kommunes holdning, at Slangerup skal være en by, hvor kun ærindekørsel er tilladt for tung trafik, og gennemkørsel skal derfor være forbudt. Alternativt kan man benytte statsvejene Roskildevej, Hørup Skovvej og Frederiksborgvej til at køre uden om byen.

I "tung trafik"-planen er kun strækningen Roskildevej, Brobæksgade, Kongensgade og Hillerødvej markeret som forbudt for gennemkørende tung trafik, da det er trafik i nord-/sydgående retning, som især kan finde på at benytte denne rute gennem byen. Trafik, som skal fra øst til vest og omvendt, vil ikke køre ind til byen, med mindre man har et ærinde. Her vil Hørup Skovvej altid være det bedste alternativ.

pdf tung_trafik_plan_slangerup_rapport.pdf (7.4 MB)

Tung Trafik Plan for Slangerup. De røde linjer angiver veje, hvor gennemkørende tung trafik er forbudt, og de gule linjer angiver viser, hvor gennemkørende tung trafik er tilladt. De sorte linjer angiver statsveje, hvor der er ingen restriktioner for den tunge trafik.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan