click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Tung trafik


Der er ved udarbejdelse af denne Trafikplan blevet kigget på de fire store byer i kommunen, henholdsvis Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby, og hvor kommunen ikke vil tillade gennemkørende tung trafik.

Tung trafik er, og vil altid være, en del af trafikbilledet, men det kan styres. Ved hjælp af skiltning kan kommunen vise, hvor gennemkørsel af tung trafik er forbudt. På de veje, hvor gennemkørende tung trafik er forbudt, vil ærindekørsel altid være tilladt.

Gennemkørende tung trafik kan med fordel benytte sig af statsvejene i kommunen, da disse er hovedfærdselsåre i kommunen, og disse veje er bygget til en tungere trafikbelastning end kommunevejene.

I denne forbindelse har vi tilstræbt at tage hensyn til alle erhvervsområder, store som små, og der vil blive sørget for, at skiltningen på vejene afspejler planerne.

Det er et princip i Frederikssund Kommune, at tung trafik skal ledes væk fra de veje, som er trafiksanerede, eller som er planlagt til at blive trafiksanerede, samt fra skoleveje. Det er desuden kommunens holdning, at på de veje, hvor gennemkørende tung trafik er tilladt, skal vejene være bygget til det, i forhold til kørebanebredden, og derudover skal der være god trafiksikkerhed for cyklister og fodgængere. I landområder, hvor vejene tit er meget smalle, kan vi etablere vigepladser, så tunge køretøjer, som kommer kørende i modsat retning, kan vige for hinanden. På delstrækninger kan det være relevant at vurdere, om kørebanebredden skal udvides.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan