click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Ringsted og omverdenen

Internationalt

Ringsteds placering midt på Sjælland med god infrastruktur for vejnet og jernbanenet giver optimale muligheder for udvikling - også i et internationalt perspektiv. For at kunne udnytte dette potentiale skal indsatsen målrettes, og Ringsted skal på landkortet i den globale landsby. Man kan gøre opmærksom på mulighederne på mange måder. En af de bedste er at sætte gang i et projekt, der giver genlyd langt uden for kommunens grænser.

Nationalt

Ringsted har gennem årene mistet nogle store statslige arbejdspladser. Det har betydet nye muligheder for byen – de mange nye boliger, og attraktive grønne områder på den gamle kasernes arealer er et rigtigt godt eksempel. Det viser, at Ringsted ser muligheder og udnytter dem, når de viser sig. Et andet godt eksempel er Ringsted Outlet, som er den eneste outletby i Danmark.

Det giver nogle udfordringer, når motorvej og jernbane skærer en by over. Udfordringerne opvejes dog af den synlighed, det giver, at alle rejsende ”opdager” Ringsted, når de kører igennem byen.

Regionalt

Ringsteds placering i Region Sjælland giver mange fordele i form af samarbejder på uddannelsesområdet og på mange områder, hvor Ringsted deltager i samarbejder med en, flere eller alle kommuner. På Sjælland er Ringsted en del af et metropolområde, der udgår fra Øresundsregionen og Greater Copenhagen og giver muligheder for udvikling i et større perspektiv.

Lokalt

Ringsted Kommune er et godt sted at leve, at drive virksomhed, arbejde og handle. Ringsted kan tilbyde alle typer af boliger. Der tænkes altid i nye muligheder og nye løsninger - også i det byggede miljø.

Kort til alting

Den fysiske placering midt på Sjælland betyder, at der er kort til alting. Jylland, Sverige, og Tyskland kan nås inden for et par timer. København, Køge, Roskilde, Holbæk, Slagelse og Næstved kan nås inden for ½ time. De regionale og nationale hovedfærdselsårer ligger ”lige uden for døren”. Adgangen til øst / vest forbindelsen udbygges i de kommende år med en nord / syd forbindelse, og Ringsted kommer til at ligge lige, hvor disse forbindelser krydser. Dermed bliver Ringsted det naturlige knudepunkt, som kan levere nem adgang til hele verden. Positionen forstærkes af de statslige investeringer i ny infrastruktur.

 

 

 

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan