click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG


Ringsted er klar - midt i mulighederne

Ringsted er klar til at bruge den centrale placering til at skabe trygge rammer, der giver familier optimale muligheder for at bo, leve og være tilgængelige.

Ringsted er klar både på landet og i byerne med varierede bo-miljøer, der giver mulighed for et bæredygtigt liv.

Ringsted er klar til at satse på at gøre de sunde valg nemmere gennem gode sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse.

Ringsted har natur, der skaber fordybelse og aktivitet, og som skal åbne for forståelse af vores ansvar over for klima og miljø.

Ringsted er klar med oplevelser i hverdagen og unikke events, der knytter deltagerne sammen og vækker opmærksomhed.

Ringsted har en unik placering, der til stadighed styrkes og synliggøres.

Ringsted er klar til at understøtte nye netværk og klynger, der gør den enkelte virksomhed stærkere.

Ringsted har erhvervsområder, hvor virksomheder har placeret sig i naturlige klynger.

Ringsted er klar med gode rammer for erhvervslivet.

Ringsted er klar med attraktive arealer, der er kendt for at tilgodese den enkelte virksomheds behov.

Ringsted er klar til at samarbejde på tværs af det offentlige, virksomhederne og uddannelserne, så den fælles styrke og viden skaber øget udvikling for Ringsted.

Ringsted er klar midt i mulighederne, og det har vi været siden middelalderen. Det sjællandske vejnet mødtes dengang i Ringsted, og her mødtes folk fra konger til almindelige borgere for at handle, hylde, rådslå og dømme. Man siger, at alle veje fører til Rom – men på Sjælland fører alle veje til Ringsted. De nutidige veje og jernbaner fra nord, syd, øst og vest fører alle til Ringsted, og det gælder både de reginale, nationale og internationale.

Ringsted Kommune vil:

  • udpege / udvælge attraktive fremtidige boligområder med en klar profil, der hjælper med at tiltrække tilflyttere
  • skabe en attraktiv og levende bymidte
  • styrke samarbejdet med lodsejere og andre aktører i det åbne land for at øge tilgængeligheden til naturen og foretage naturpleje, der skaber interessant natur
  • styrke sammenhængen i kommunens trafikstruktur og arbejde for at forbedre trafiksikkerheden yderligere
  • imødekomme eksisterende og nye virksomheders behov for attraktive og bæredygtige erhvervsområder
  • styrke formidlingen af kommunens kvaliteter som erhvervskommune for regionale, nationale og internationale virksomheder og offentlige samarbejdspartnere
  • tilpasse erhvervsområdernes rammebestemmelser, så de afspejler det enkelte områdes nuværende anvendelse
  • tilpasse nye erhvervsområders rammebestemmelser, så de supplerer anvendelsen i de udbyggede områder

Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan