click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG


Bymønster

En hensigtsmæssig, klar og funktionel opbygning af kommunen er vigtig for tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, virksomheder og investeringer - og dermed for mulighederne for at skabe vækst. Ringsted Kommunes bymønster er kendetegnet ved, at Ringsted by ligger midt i Ringsted Kommune og en række mindre byer ligger i en ring omkring byen med relativ kort afstand til Ringsted by. Ringsted by omfatter også Benløse, da de to tidligere selvstændige byer er vokset sammen og udgør grundlaget for planlægning på fx detailhandelsområdet. (pdf detailhandelsanalyse_2015.pdf (8.9 MB))

Ringsted by er hovedbyen i Ringsted Kommune, og hovedparten af den offentlige og private service er lokaliseret her. Ringsted by er også det historiske og kulturelle centrum, og det er her kommunens primære handelscenter findes.

Ringsted by og de øvrige byer er tæt forbundet af et velfungerende vejnet. Det giver også Ringsted Kommunes øvrige byer og landområderne adgang til motorvejen og jernbanen. Den eksisterende bystruktur skal opretholdes og udvikles med Ringsted by som lokomotiv og de omkringliggende byzonebyer som bæredygtige lokalsamfund. Der skal være opmærksomhed på, at der ikke sker sammenbygning af bysamfund.

På kortet oven for hovedbyen Ringsted by (blå), byzonebyerne (rød) og landzonelandsbyerne (grøn). Byzonebyer og landzonelandsbyer er placeret rundt om Ringsted by med gode vejforbindelser til detailhandel og infrastruktur.

"Sjællandsprojektet"

Udviklingen i Ringsted Kommune skal baseres på en helhedsorienteret tankegang, borgerinddragelse og bæredygtighed - og på de planprincipper, som byrådet har tilsluttet sig i forbindelse med "Sjællandsprojektet". "Strukturbillede 2030", der blev resultatet af projektet, er beskrevet nærmere her.

 

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan